Home O nás Sportovní škola

PostHeaderIcon Sportovní škola

ZŠ Bartuškova Třebíč

zs_bartuskova

 

www.zsbartuskova.cz

 

  • Škola podporující zdraví.

  • Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

  • Škola zřizující specializované třídy pro děti s poruchami učení.

 

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.

Hned u školy je sportovní hřiště s novým umělým povrchem a dopravní hřiště, k dispozici jsou dvě moderní tělocvičny, gymnastický sál, posilovna a plavecký bazén.

Sportovní třídy se zřizují od 5. ročníku a jsou zaměřeny na fotbal, sportovní gymnastiku a plavání. ZŠ Bartuškova nabízí jako jediná škola na okrese Třebíč specializované třídy pro děti s poruchami učení.

Velká pozornost je věnována výuce jazyků, a to nejen povinně od 3. ročníku, ale již od 1. ročníku – podle přání rodičů nabízíme angličtinu, němčinu,
francouzštinu a ruštinu.

Ve výuce jsou využívány dobře vybavené odborné učebny pro fyziku, chemii, přírodopis, zeměpis, výtvarnou výchovu, hudební výchovu. Využíván je školní pozemek, dřevodílna, kovodílna a cvičná kuchyň. Samozřejmostí je také počítačová učebna a dvě interaktivní tabule.

Žáci 1.-4. a 6.-9. ročníku se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem ,,Škola pro všechny, škola pro život“. Žáci 5. ročníku se vzdělávají podle učebního programu ,, Základní škola“. Významným úspěchem je přijetí školy do sítě Škol podporujících zdraví v listopadu 2003.

 

 
Naši partneři

Město Třebíč

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fotogalerie na Rajče.net
Přihlášenírepliky hodinek